Holiday 2021 2022 2023
New Year’s Day January 1
(Friday)
January 3
(Monday)
January 2
(Monday)
Martin Luther King Day January 18
(Monday)
January 17
(Monday)
January 16
(Monday)
President’s Day N/A February 21
(Monday)
February 20
(Monday)
Memorial Day May 31
(Monday)
May 30
(Monday)
May 29
(Monday)
Independence Day July 5
(Monday)
July 4
(Monday)
July 4
(Tuesday)
Labor Day September 6
(Monday)
September 5
(Monday)
September 4
(Monday)
Columbus Day October 11
(Monday)
October 10
(Monday)
October 9
(Monday)
Thanksgiving Day November 25
(Thursday)
November 24
(Thursday)
November 23
(Thursday)
Day After Thanksgiving November 26
(Friday)
November 25
(Friday)
November 24
(Friday)
Christmas Eve December 24
(Friday)
TDB TBD
Christmas Day December 25
(Saturday)
December 26
(Monday)
December 25
(Monday)