Holiday 2017 2018 2019 2020
New Year’s Day January 2
(Monday)
January 1
(Monday)
January 1
(Tuesday)
January 1
(Wednesday)
Martin Luther King Day January 16
(Monday)
January 15
(Monday)
January 21
(Monday)
January 20
(Monday)
Memorial Day May 29
(Monday)
May 28
(Monday)
May 27
(Monday)
May 25
(Monday)
Independence Day July 4
(Tuesday)
July 4
(Wednesday)
July 4
(Thursday)
July 3
(Friday)
Labor Day September 4
(Monday)
September 3
(Monday)
September 2
(Monday)
September 7
(Monday)
Columbus Day October 9
(Monday)
October 8
(Monday)
October 14
(Monday)
October 12
(Monday)
Thanksgiving Day November 23
(Thursday)
November 22
(Thursday)
November 28
(Thursday)
November 26
(Thursday)
Day After Thanksgiving November 24
(Friday)
November 23
(Friday)
November 29
(Friday)
November 27
(Friday)
Christmas Eve December 26
(Tuesday)
December 24
(Monday)
December 24
(Tuesday)
December 24
(Thursday)
Christmas Day December 25
(Monday)
December 25
(Tuesday)
December 25
(Wednesday)
December 25
(Friday)